Crisis pr

 

Iedere organisatie loopt risico. Door onvoorziene omstandigheden kan een bedrijf of organisatie ongunstig in de publiciteit komen. Bedrijven kunnen in een crisis raken door bijvoorbeeld een ongeluk, mismanagement, financieel wanbeheer, bedrijfssabotage, brandstichting, gevaren voor gezondheid en milieu, rellen, stakingen, fraude, ontslagen.

Journalisten kunnen een grote invloed hebben op het beeld van een onderneming. Zij kunnen een organisatie maken of breken. De pers selecteert en interpreteert de berichtgeving over een organisatie. Daarom is het van essentieel belang een goede relatie met de pers te onderhouden. Vaak leiden contacten niet onmiddellijk tot publicaties. Eerst wordt alleen achtergrondinformatie gegeven, met in het achterhoofd dat hierdoor toekomstige berichtgevingen beter worden begrepen.

Bij een crisis moeten binnen zeer korte tijd cruciale beslissingen worden genomen. De beslissingen die men neemt, kunnen in dit soort situaties tevens verstrekkende gevolgen hebben voor de organisatie. Crises zijn niet te ontlopen, en elke crisis ontstaat en verloopt anders.

Een organisatie kan zich wel voorbereiden op zo’n situatie door het ontwikkelen van preventieve maatregelen.

 

Effectieve crisiscommunicatie

• In contact blijven – direct informatie verspreiden – intern en extern
• Niet alleen via traditionele media, maar ook via social media (Facebook, Twitter, Xing, Linkedin)
• Goed bereikbaar zijn voor de media
• Begrip tonen voor de slachtoffers
• Toegang verschaffen indien mogelijk
• Communicatie goed stroomlijnen – een verantwoordelijke namens bedrijf aanstellen
• Informatie goed bewaken – zien wat er wordt gepubliceerd
• Zorgen voor beeld (foto’s – video)

 

Voorbeelden die een bedrijf grote schade kunnen toebrengen

• Staking
• Ongeluk
• Overname – fusie
• Managementfout
• Ontslagen
• Corruptie
• Ontslag directeur
• (Onverwachte)Inspectie door belastingdienst, warenauthoriteit, milieu-inspectie
• Surseance
• Faillissement

 

mediamixx diensten

• Crisis toolkit
• Mediatraining
• Crisis support
• 24/7 ondersteuning
• Woordvoerderschap

Bekijk ook onze crisis pr kit