Artikelen

 

Een journalistiek redactioneel artikel is een bijdrage over een specifiek onderwerp in een tijdschrift, nieuwsbrief, boek of op een website.

Artikelen in tijdschriften geven vaak de mening weer van één of meerdere auteurs over een specifiek onderwerp, terwijl artikelen in dagbladen en kranten vaak objectief geschreven zijn. mediamixx is expert in het schrijven van (onafhankelijke) journalistieke artikelen met een hoge informatiewaarde. Het selecteren van de juiste invalshoeken is van doorslaggevend belang voor de succesvolle publicatie van dergelijke artikelen.

mediamixx levert graag artikelen die voor vele doeleinden kunnen worden gebruikt.