Datamanagement

 

parallax-1In onze digitale wereld vloeien de informatiestromen rijkelijk. Iedere seconde komen er weer nieuwe data bij, maar hoe manage je al deze informatie? Datamanagement wordt daarom steeds belangrijker. Bedrijven en overheden doen er verstandig aan goed na te denken over hoe en in welke vorm hun data worden opgeslagen en zich onder meer de volgende vragen te stellen:

Over welke gegevens beschikken we als bedrijf of instelling zelf precies? Welke data mogen wel en welke niet worden opgeslagen? Hoe zit het met auteursrecht, privacybescherming en het gebruik van informatie voor marketingacties? Waar kan ik data kopen die bruikbaar zijn voor mijn marketingacties?

mediamixx erkent het belang van goed datamanagement en biedt ondersteuning bij het doen van de juiste keuzes voor dataopslag en informatieverwerking.